Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Zobrazení informací o zapsaných sportovních zařízeních a samotný zápis sportovních zařízení nejsou pro tuto chvíli přístupné, a to v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.


Dobrý den,

vítejte na stránkách internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Tato aplikace slouží k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace.

Veřejná část Rejstříku funguje v současnosti v omezené míře. První informace se do veřejné části Rejstříku propíší po zapsání sportovní organizace. V tuto chvíli je přístupný seznam zapsaných sportovních organizací (záložka „Sportovní organizace“) a počty sportovců a trenérů v nich sdružených (záložka „Sportovci a trenéři“). Internetová aplikace bude v další fázi doplněna o funkcionalitu, která umožní zápis sportovních zařízení.

Neveřejná část Rejstříku obsahuje veřejně nepřístupné informace. Do této části mají přístup uživatelé na základě přihlášení do systému prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla. V této části internetové aplikace si může uživatel prohlížet a stahovat jím zapsané údaje. Návod pro práci s Rejstříkem naleznete v sekci dokumentace v zápatí internetové aplikace v podrobném manuálu. Manuál detailně popisuje krok po kroku postup, jak užívat a pracovat s internetovou aplikací.