Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Důležité upozornění!

Dne 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od středy 27. května 12:00 hod. do neděle 31. května 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec. Od 1. června 2020 0:00:00 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.


Dobrý den,

vítejte na stránkách internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Tato aplikace slouží k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace.

Neveřejná část Rejstříku obsahuje veřejně nepřístupné informace. Do této části mají přístup uživatelé na základě přihlášení do systému prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla. V této části internetové aplikace si může uživatel prohlížet a stahovat jím zapsané údaje. Návod pro práci s Rejstříkem naleznete v sekci dokumentace v zápatí internetové aplikace v podrobném manuálu. Manuál detailně popisuje krok po kroku postup, jak užívat a pracovat s internetovou aplikací.