Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení


Dobrý den,

vítejte na stránkách v první fázi spuštění webové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“), která slouží k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v nich sdružených a nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. (dále jen „zákon“) informačním systémem veřejné správy. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci webové aplikace.

Veřejná část Rejstříku funguje v současnosti v omezené míře. První informace se do veřejné části rejstříku propíší po zapsání sportovní organizace. Tato část obsahuje ze zákona seznam zapsaných sportovních organizací s počtem sportovců a trenérů v nich sdružených. Průběžně budou v dalších fázích spuštění webové aplikace doplňovány další funkcionality, které postupně umožní zápis sportovních zařízení a fyzických osob (sportovců a trenérů).

Neveřejná část rejstříku obsahuje veřejně nepřístupné informace. Do této části mají přístup uživatelé na základě přihlášení do systému prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla. V této části může uživatel prohlížet a exportovat jím zapsané údaje. Návod pro práci s rejstříkem můžete naleznout v podrobném manuálu, který detailně popisuje krok po kroku postup, jak užívat a pracovat s webovou aplikací.