Důležité upozornění

Dnem 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. Převod Rejstříku sportu vyžaduje technickou odstavku pro zápis dat od středy 27. května 12:00 hod do neděle 31. května 24:00:00. Veřejná část Rejstříku není odstávkou postižena vůbec. Od 1. června 2020 0:00:00 bude Rejstřík sportu dostupný na této adrese: www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.