Časté dotazy

Dotaz:

Registrovali jsme naši obec do Rejstříku, ale zatím ji nevidíme ve veřejné části, kde jsme udělali chybu?

Odpověď:

Je to tak v pořádku. Ve veřejné části Rejstříku se zobrazují pouze sportovní organizace. Města, obce apod. se v Rejstříku nezobrazují. Registrované obce (nejsou sportovní organizace) mohou pouze zapisovat sportovní zařízení.


Dotaz:

Zapomněl jsem své uživatelské jméno a heslo, co s tím?

Odpověď:

Uživatelské jméno je IČ (bez mezer). Jedná se o IČ Vaší organizace registrované do Rejstříku. Přes odkaz „zapomenuté heslo", když v tabulce vyplníte uživatelské jméno (IČ vaší organizace, 8 čísel bez mezer) a kliknete na tlačítko "Odeslat e-mail", tak Vám na registrovaný e-mail (zadaný při registraci do Rejstříku) přijde odkaz, přes který budete moci změnit heslo.


Dotaz:

Nedaří se mi změnit heslo, stále mi to píše "neplatné nové heslo", jak má nové heslo vypadat?

Odpověď:

Je třeba aby nové heslo mělo správnou délku (minimálně osm znaků) a obsahovalo malá a velká písmena, číslici a alespoň jeden speciální znak (*/+-:;,._ apod.).


Dotaz:

V záložce "Sportovci a trenéři" nemohu dohledat nahraná data o sportovcích a trenérech za naši organizaci, kde je chyba?

Odpověď:

Přepočet "sportovců a trenérů" se provádí vždy po půlnoci, ihned po nahrání tedy nejsou data viditelná, s kontrolou propsání dat do veřejné části vyčkejte do dalšího dne.


Dotaz:

Týká se zápis do Rejstříku pouze žadatelů v programu Můj Klub?

Odpověď:

Ne, zápis do Rejstříku se týká všech, kdo chtějí žádat MŠMT o dotace ve sportu.


Dotaz:

Jak mám změnit kódování CSV souboru na potřebné kódování Windows 1250?

Odpověď:

Zde je krátký návod pro převod souboru na kódování Windows 1250: 1) Start – spustit poznámkový blok (notepad.exe) -> 2) Soubor - otevřít csv soubor (ten původní, který potřebujete překódovat) -> 3) Soubor "uložit jako" a vybrat dole kódování ANSI – uložit s koncovkou *.csv -> Nový uložený soubor je v kódování Windows 1250.


Dotaz:

Provedli jsme změnu v záložce Můj účet a po kliknutí na "Uložit změny" se nic nestalo, kde je chyba?

Odpověď:

Z bezpečnostních důvodů změny v „Můj účet“ podléhají schválení ze strany MŠMT. Vámi zadaná změna momentálně čeká na schválení, proto již nikam nemusíte klikat a zkoušet ji zapsat znovu. Ve chvíli, kdy bude změna schválena, tak se Vám zobrazí v záložce "Můj účet".


Dotaz:

Když zapisujeme sportovce cizí národnosti např. německé, mají trvalé bydliště v Německu (německou adresu), systém hlásí chybu, že nezná adresu - co s tím?

Odpověď:

V případě cizinců, nemá‐li sportovec nebo trenér místo pobytu na území ČR, je třeba zapsat adresu místa na území ČR, kde se převážně zdržuje - je třeba vyplnit adresu českou, ne německou.


Dotaz:

Nahráli jsme CSV soubor a u prvního kroku nám to hlásí "dokončeno s chybou". Co to znamená?

Odpověď:

V tomto případě se nejspíš jedná o nahrání špatného CSV s chybnou strukturou. (Nejspíš máte tabulku s jiným záhlavím - zkontrolujte si toto záhlaví, že odpovídá správnému CSV=obsahuje správné sloupečky tabulky a žádné zde nechybí nebo nepřebývají).


Dotaz:

Kde nalezneme číselníky druhů sportů a zemí potřebné pro zápis sportovců a trenérů?

Odpověď:

Číselník druhů sportů pro CSV i Číselník zemí pro CSV jsou zveřejněny na internetových stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace – Struktura CSV.


Dotaz:

Jak mám postupovat, když zadaná adresa je stejná jak v ARESU a přesto je chybová hláška, že je nesoulad?

Odpověď:

Zkontrolujte si, zda je opravdu zadaná adresa stejná jako v ARESu. Je možné, že je někde mezera, někde není, nebo je použito místo Náměstí – zkratka nám. apod. Pokud by Vám něco nesedělo, tak je možné ručně editovat adresu a to tak, že na začátku CSV řádku je možnost „editovat“ – na to kliknete a můžete ručně editovat to, co je v nesouladu.


Dotaz:

Při zápisu dat mi internetový formulář u jednoho CSV řádku napsal: "nepřístupná právní forma". Co to pro zápis znamená a jak tuto "chybu" lze odstranit?

Odpověď:

Oznámení při zápisu dat „nepřípustná právní forma“ upozorňuje na to, že záznamy u kterých se Vám objevilo toto hlášení do Rejstříku nepatří, proto je nezapisujte (nebo řádek s daným záznamem smažte). Sportovní organizací, která se do Rejstříku zapisuje je pro účely Rejstříku právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. Zejména se jedná o zapsané spolky včetně pobočných spolků.


Dotaz:

Jak má vypadat hlavička CSV souboru pro nahrávání sportovních organizací? Můžeme ji upravovat?

Odpověď:

Hlavička CSV souboru musí obsahovat níže uvedené položky oddělené středníkem a pro úspěšné nahrání dat do Rejstříku se nesmí nijak upravovat ani měnit. NAZEV;ICO;CLENSTVI_V_JINE_ORGANIZACI;UKONCENI_CINNOSTI;CINNOST_VE_SPORTU;HLAVNI_CINNOST;PSC;CISLO_ORIENTACNI;CISLO_POPISNE;NAZEV_OBCE;NAZEV_CASTI_OBCE;NAZEV_ULICE


Dotaz:

Kdo má povinnost zapsat údaje do Rejstříku?

Odpověď:

Povinnost zapsat údaje do Rejstříku budou mít primárně střešní sportovní organizace (např. ČUS, SSSČR) a národní sportovní svazy (např. Český atletický svaz, FAČR). Protože mají povinnost zapsat do Rejstříku celou svoji podřízenou strukturu, bude tím do Rejstříku zapsána i většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot žádajících o dotaci v programu MŮJ KLUB.


Dotaz:

Dokdy se máme jako sportovní organizace zapsat do Rejstříku?

Odpověď:

  1. Zápis sportovních organizací, které sdružují jiné sportovní organizace a v nich sdružených sportovní organizací, jsou povinny zapsat údaje do 31. 12. 2018.
  2. Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do 30. 6. 2019.
  3. Žadatel o investiční podporu je povinen údaje zapsat do 31. 12. 2018.

Dotaz:

Odeslali jsme Žádost o zápis údajů o sportovní organizaci do Rejstříku, za jak dlouho obdržíme přihlašovací údaje do svého uživatelského účtu?

Odpověď:

Přihlašovací údaje obdržíte po doručení Žádosti příslušnému útvaru MŠMT, na základě jejich ověření a zapsání do Rejstříku. Pokyny s dalším postupem Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete v Žádosti neprodleně od obdržení Žádosti ze strany MŠMT.


Dotaz:

Jaký je postup při vyplňování Žádosti o zápis sportovní organizace do Rejstříku?

Odpověď:

Postup, jak vyplnit Žádost je detailně popsán v podrobném manuálu, který je k dispozici na internetových stránkách www.rejstriksportu.msmt.cz v sekci Dokumentace.


Dotaz:

Jaký je přípustný formát datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace zapisují požadované údaje do Rejstříku?

Odpověď:

Přípustný formát a strukturu datové zprávy vymezuje Vyhláška 134/2018 Sb., ze dne 19. června 2018. Požadované údaje ve formátu CSV zapisují sportovní organizace ve formě výčtu požadovaných údajů

oddělených středníkem, a to bez mezer v textu před středníkem a za středníkem, v pořadí vyplývajícím z provozní dokumentace Rejstříku. Text vyhlášky je k dispozici na internetových stránkách rejstriksportu.msmt.cz v sekci Dokumentace.


Dotaz:

Budou se zapisovat do Rejstříku rodná čísla?

Odpověď:

Ne, rodná čísla se zapisovat do Rejstříku nebudou. Do Rejstříku se bude uvádět datum narození.


Dotaz:

Co když uděláme ve vyplňování adresy v Žádosti chybu? Nebudeme vyřazeni z možnosti zápisu do Rejstříku?

Odpověď:

Data o názvu a sídle organizace budou propisována automaticky z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) a to po zadání IČ organizace a stisku potvrzujícího tlačítka. Eliminuje se tím případný vznik překlepů či dalších možných chyb v adrese.