Časté dotazy

Dotaz:

Je pravda, že se budou nově do Rejstříku zapisovat rodná čísla?

Odpověď:

Ano, podle novely zákona č.115/2001 Sb. budou do Rejstříku zapisována rodná čísla. Systém, je v těchto dnech upravován na změny, které přinesla novela zákona, zápisy je prozatím stále možné provést v původním formátu.


Dotaz:

Nedaří se mi nahrát CSV s údaji o naší sportovní organizaci, co s tím?

Odpověď:

Pokud nahráváte pouze údaje o své sportovní organizaci, tak je to zcela zbytečné, jelikož vaši sportovní organizaci jste zapsali již prostřednictvím registrace do Rejstříku – CSV soubor obsahující údaje o své organizaci tedy již nahrávat nemusíte. Pokud je tomu tak, doporučujeme (pro přehlednost v záznamech) kliknout na „storno zápisu dat“.


Dotaz:

Vyplňuji CSV sportovci a trenéři a nevím, jak vyplnit sloupce "střecha/svaz/klub/oddíl"?

Odpověď:

Do těchto sloupců se vyplňuje IČ příslušných organizací, pokud nahráváte data za klub/TJ, vyplňte minimálně své IČ ve sloupci "klub", pokud nevíte IČ např. u svazu či střechy nebo pod nikoho dalšího nespadáte, tak ostatní sloupce vyplňovat nemusíte.


Dotaz:

Pokud sportovci dělají více sportů, jak to máme do Rejstříku zapsat?

Odpověď:

Tyto sportovce uveďte v souboru vícekrát - na jednom řádku bude „1. sport“ a na druhém řádku „2. sport“ apod. – v rejstříku se tyto údaje propojí a daný sportovec tam bude zaznamenaný jen jednou, ale s příznaky, že vykonává více sportů.


Dotaz:

Co znamená chybové hlášení "Zadejte IČ ve správném formátu (8 číslic bez mezer, v případě kratšího IČ doplňte na začátku příslušný počet nul)"?

Odpověď:

Toto chybové hlášení se většinou objeví, pokud se v csv souboru sportovci a trenéři v jednom ze sloupců (či ve více sloupcích) “střecha*svaz*klub*oddíl“ vyskytuje nějaké slovo – např. název sportovní organizace, místo aby tam bylo vyplněno IČ dané sportovní organizace.


Dotaz:

Co znamená chybové hlášení "Pro odebrání sportovce/trenéra je potřeba vyplnit datum ukončení"?

Odpověď:

Toto chybové hlášení se většinou objeví, pokud není v csv souboru sportovci a trenéři v jednom ze sloupců „sportovec“ nebo „trenér“ číslo 1, tzn. že daná osoba je sportovec nebo trenér. Osoby, které nejsou ani sportovcem ani trenérem (tj. funkcionáře apod.) do Rejstříku nezapisujte, byť se podílí na chodu organizace – zapisujte pouze sportovce nebo trenéry – číselné varianty ve sloupcích „sportovec“ a „trenér“ tak mohou být pouze: „1 a 0“ (=je sportovec a není trenér), „0 a 1“ (=není sportovec, ale je trenér) nebo „1 a 1“ (=je sportovec a zároveň i trenér).


Dotaz:

Co znamená chybové hlášení "Zapisující organizace není v údajích správně uvedena"?

Odpověď:

Toto chybové hlášení se většinou objeví, pokud není v csv souboru sportovci a trenéři ve sloupci „Klub“ IČ vašeho klubu na každém řádku, případně pokud je stejné IČ uvedeno na různých řádcích v různých sloupcích (tj. pokud je stejné IČ jednou ve sloupci svaz a podruhé ve sloupci klub apod.). Zkontrolujte si, zda je vaše IČ správně vyplněno.


Dotaz:

Registrovali jsme naši obec do Rejstříku, ale zatím ji nevidíme ve veřejné části, kde jsme udělali chybu?

Odpověď:

Je to tak v pořádku. Ve veřejné části Rejstříku se zobrazují pouze sportovní organizace. Města, obce apod. se v Rejstříku nezobrazují. Registrované obce (nejsou sportovní organizace) mohou pouze zapisovat sportovní zařízení.


Dotaz:

Zapomněl jsem své uživatelské jméno a heslo, co s tím?

Odpověď:

Uživatelské jméno je IČ (bez mezer). Jedná se o IČ Vaší organizace registrované do Rejstříku. Přes odkaz „zapomenuté heslo", když v tabulce vyplníte uživatelské jméno (IČ vaší organizace, 8 čísel bez mezer) a kliknete na tlačítko "Odeslat e-mail", tak Vám na registrovaný e-mail (zadaný při registraci do Rejstříku) přijde odkaz, přes který budete moci změnit heslo.


Dotaz:

Nedaří se mi změnit heslo, stále mi to píše "neplatné nové heslo", jak má nové heslo vypadat?

Odpověď:

Je třeba aby nové heslo mělo správnou délku (minimálně osm znaků) a obsahovalo malá a velká písmena, číslici a alespoň jeden speciální znak (*/+-:;,._ apod.).


Dotaz:

V záložce "Sportovci a trenéři" nemohu dohledat nahraná data o sportovcích a trenérech za naši organizaci, kde je chyba?

Odpověď:

Přepočet "sportovců a trenérů" se provádí vždy po půlnoci, ihned po nahrání tedy nejsou data viditelná, s kontrolou propsání dat do veřejné části vyčkejte do dalšího dne.


Dotaz:

Týká se zápis do Rejstříku pouze žadatelů v programu Můj Klub?

Odpověď:

Ne, zápis do Rejstříku se týká všech, kdo chtějí žádat MŠMT o dotace ve sportu.


Dotaz:

Jak mám změnit kódování CSV souboru na potřebné kódování Windows 1250?

Odpověď:

Zde je krátký návod pro převod souboru na kódování Windows 1250: 1) Start – spustit poznámkový blok (notepad.exe) -> 2) Soubor - otevřít csv soubor (ten původní, který potřebujete překódovat) -> 3) Soubor "uložit jako" a vybrat dole kódování ANSI – uložit s koncovkou *.csv -> Nový uložený soubor je v kódování Windows 1250.


Dotaz:

Provedli jsme změnu v záložce Můj účet a po kliknutí na "Uložit změny" se nic nestalo, kde je chyba?

Odpověď:

Z bezpečnostních důvodů změny v „Můj účet“ podléhají schválení ze strany MŠMT. Vámi zadaná změna momentálně čeká na schválení, proto již nikam nemusíte klikat a zkoušet ji zapsat znovu. Ve chvíli, kdy bude změna schválena, tak se Vám zobrazí v záložce "Můj účet".


Dotaz:

Když zapisujeme sportovce cizí národnosti např. německé, mají trvalé bydliště v Německu (německou adresu), systém hlásí chybu, že nezná adresu - co s tím?

Odpověď:

V případě cizinců, nemá‐li sportovec nebo trenér místo pobytu na území ČR, je třeba zapsat adresu místa na území ČR, kde se převážně zdržuje - je třeba vyplnit adresu českou, ne německou.


Dotaz:

Nahráli jsme CSV soubor a u prvního kroku nám to hlásí "dokončeno s chybou". Co to znamená?

Odpověď:

V tomto případě se nejspíš jedná o nahrání špatného CSV s chybnou strukturou. (Nejspíš máte tabulku s jiným záhlavím - zkontrolujte si toto záhlaví, že odpovídá správnému CSV=obsahuje správné sloupečky tabulky a žádné zde nechybí nebo nepřebývají).


Dotaz:

Kde nalezneme číselníky druhů sportů a zemí potřebné pro zápis sportovců a trenérů?

Odpověď:

Číselník druhů sportů pro CSV i Číselník zemí pro CSV jsou zveřejněny na internetových stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace – Struktura CSV.


Dotaz:

Jak mám postupovat, když zadaná adresa je stejná jak v ARESU a přesto je chybová hláška, že je nesoulad?

Odpověď:

Zkontrolujte si, zda je opravdu zadaná adresa stejná jako v ARESu. Je možné, že je někde mezera, někde není, nebo je použito místo Náměstí – zkratka nám. apod. Pokud by Vám něco nesedělo, tak je možné ručně editovat adresu a to tak, že na začátku CSV řádku je možnost „editovat“ – na to kliknete a můžete ručně editovat to, co je v nesouladu.


Dotaz:

Při zápisu dat mi internetový formulář u jednoho CSV řádku napsal: "nepřístupná právní forma". Co to pro zápis znamená a jak tuto "chybu" lze odstranit?

Odpověď:

Oznámení při zápisu dat „nepřípustná právní forma“ upozorňuje na to, že záznamy u kterých se Vám objevilo toto hlášení do Rejstříku nepatří, proto je nezapisujte (nebo řádek s daným záznamem smažte). Sportovní organizací, která se do Rejstříku zapisuje je pro účely Rejstříku právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. Zejména se jedná o zapsané spolky včetně pobočných spolků.


Dotaz:

Jak má vypadat hlavička CSV souboru pro nahrávání sportovních organizací? Můžeme ji upravovat?

Odpověď:

Hlavička CSV souboru musí obsahovat níže uvedené položky oddělené středníkem a pro úspěšné nahrání dat do Rejstříku se nesmí nijak upravovat ani měnit. NAZEV;ICO;CLENSTVI_V_JINE_ORGANIZACI;UKONCENI_CINNOSTI;CINNOST_VE_SPORTU;HLAVNI_CINNOST;PSC;CISLO_ORIENTACNI;CISLO_POPISNE;NAZEV_OBCE;NAZEV_CASTI_OBCE;NAZEV_ULICE


Dotaz:

Kdo má povinnost zapsat údaje do Rejstříku?

Odpověď:

Povinnost zapsat údaje do Rejstříku budou mít primárně střešní sportovní organizace (např. ČUS, SSSČR) a národní sportovní svazy (např. Český atletický svaz, FAČR). Protože mají povinnost zapsat do Rejstříku celou svoji podřízenou strukturu, bude tím do Rejstříku zapsána i většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot žádajících o dotaci v programu MŮJ KLUB.


Dotaz:

Dokdy se máme jako sportovní organizace zapsat do Rejstříku?

Odpověď:

  1. Zápis sportovních organizací, které sdružují jiné sportovní organizace a v nich sdružených sportovní organizací, jsou povinny zapsat údaje do 31. 12. 2018.
  2. Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do 30. 6. 2019.
  3. Žadatel o investiční podporu je povinen údaje zapsat do 31. 12. 2018.

Dotaz:

Odeslali jsme Žádost o zápis údajů o sportovní organizaci do Rejstříku, za jak dlouho obdržíme přihlašovací údaje do svého uživatelského účtu?

Odpověď:

Přihlašovací údaje obdržíte po doručení Žádosti příslušnému útvaru MŠMT, na základě jejich ověření a zapsání do Rejstříku. Pokyny s dalším postupem Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete v Žádosti neprodleně od obdržení Žádosti ze strany MŠMT.


Dotaz:

Jaký je postup při vyplňování Žádosti o zápis sportovní organizace do Rejstříku?

Odpověď:

Postup, jak vyplnit Žádost je detailně popsán v podrobném manuálu, který je k dispozici na internetových stránkách www.rejstriksportu.msmt.cz v sekci Dokumentace.


Dotaz:

Jaký je přípustný formát datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace zapisují požadované údaje do Rejstříku?

Odpověď:

Přípustný formát a strukturu datové zprávy vymezuje Vyhláška 134/2018 Sb., ze dne 19. června 2018. Požadované údaje ve formátu CSV zapisují sportovní organizace ve formě výčtu požadovaných údajů

oddělených středníkem, a to bez mezer v textu před středníkem a za středníkem, v pořadí vyplývajícím z provozní dokumentace Rejstříku. Text vyhlášky je k dispozici na internetových stránkách rejstriksportu.msmt.cz v sekci Dokumentace.


Dotaz:

Budou se zapisovat do Rejstříku rodná čísla?

Odpověď:

Ne, rodná čísla se zapisovat do Rejstříku nebudou. Do Rejstříku se bude uvádět datum narození.


Dotaz:

Co když uděláme ve vyplňování adresy v Žádosti chybu? Nebudeme vyřazeni z možnosti zápisu do Rejstříku?

Odpověď:

Data o názvu a sídle organizace budou propisována automaticky z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) a to po zadání IČ organizace a stisku potvrzujícího tlačítka. Eliminuje se tím případný vznik překlepů či dalších možných chyb v adrese.