Struktura CSV souborů

Hromadné údaje o sdružených sportovních organizacích (tj. klubech, tělovýchovných jednotách atd.) a o jejich sportovcích a trenérech jsou zapisovány ve formátu CSV prostřednictvím internetové aplikace Rejstříku, do které má sportovní organizace přiděleny přístupové údaje na základě zaslání Žádosti.

V Rejstříku jsou hodnoty v souboru CSV oddělovány středníkem, protože čárka může být vlastní součástí některých předávaných údajů.

Je velmi důležité, aby byla pro zápis údajů do Rejstříku přesně zachována struktura CSV podle níže uvedeného popisu a to včetně počtu a názvů jednotlivých sloupců (názvy jsou psány vždy bez mezer).

CSV soubor pro zápis sportovních organizací

Prázdné CSV pro sportovní organizace k vyplnění

název položky komentář

NAZEV

název sportovní organizace, která má být zapsána do Rejstříku, shodný s názvem evidovaným v systému ARES

ICO

identifikační číslo sportovní organizace evidované v systému ARES

CLENSTVI_V_JINE_ORGANIZACI   

informace o členství sportovní organizace v jiné sportovní organizaci – IČ všech sportovních organizací, v nichž je sportovní organizace členem, oddělená čárkou

UKONCENI_CINNOSTI

datum ukončení činnosti v oblasti sportu, o tuto funkcionalitu bude rozšířena další verze internetové aplikace

CINNOST_VE_SPORTU

předmět činnosti v oblasti sportu výběrem z možností:

ID: 1 - organizace sportovní činnosti

poznámka: do položky činnost ve sportu zapiště příslušné ID

HLAVNI_CINNOST

předmět hlavní činnosti výběrem z možností:

ID: 1 - organizace sportovní činnosti
ID: 2 - jiná hlavní činnost

poznámka: do položky předmět hlavní činnosti zapiště příslušné ID

PSC

PSČ, bude porovnáno s ARES

CISLO_ORIENTACNI

číslo orientační, bude porovnáno s ARES

CISLO_POPISNE

číslo popisné budovy sídla sportovní organizace, bude porovnáno s ARES

NAZEV_OBCE

název obce, ve které sportovní organizace sídlí, bude porovnán s ARES

NAZEV_CASTI_OBCE

název části obce, bude porovnán s ARES

NAZEV_ULICE

název ulice, která je součástí obce, ve které sídlí sportovní organizace, bude porovnán s ARES


CSV soubor pro zápis sportovců a trenérů

Prázdné CSV pro sportovce a trenéry k vyplnění

Číselník druhů sportů pro CSV

Číselník zemí pro CSV

název položky komentář

JMENO

Povinné; Jméno; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

DALSI_JMENA

Nepovinné; Další jména; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

PRIJMENI

Povinné; Příjmení; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

DATUM_NAROZENI

Povinné; Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018); Bude porovnáno s Registrem obyvatel

NAZEV_OBCE

Povinné; Název obce; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

NAZEV_CASTI_OBCE   

Povinné; Název části obce; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

NAZEV_ULICE

Povinné; Název ulice; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

CISLO_POPISNE

Povinné; Číslo popisné; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

CISLO_ORIENTACNI

Povinné; Číslo orientační; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

PSC

Povinné; PSČ; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

STRECHA

Nepovinné; IČ střešní organizace, kde je fyzická osoba členem

SVAZ

Nepovinné; IČ sportovního svazu, kde je fyzická osoba členem

KLUB

Povinné; IČ sportovní klubu či tělovýchovné jednoty, kde je fyzická osoba členem

ODDIL

Nepovinné; IČ sportovního oddílu či pobočného spolku, kde je fyzická sobo členem

DRUH_SPORTU

Povinné; Číselná hodnota z číselníku druhu sportu

SPORTOVEC

Povinné; Je fyzická osoba sportovec? 1 = ANO, 0 = NE

TRENER

Povinné; Je fyzická osoba trenér? 1 = ANO, 0 = NE

CLENSTVI_OD

Povinné; Od kterého roku je fyzická osoba evidována? Formát RRRR (1980), pokud je položka nevyplněna, doplní se aktuální rok

CLENSTVI_DO

Nepovinné; Pokud členství trvá, toto pole nevyplňujte; Do kterého roku je fyzická osoba evidována? Formát RRRR (1980)

OBCANSTVI

Povinné; Číselná hodnota z číselníku zemí; Pokud je položka nevyplněna doplní se automaticky Česká republika

EXT_ID

Nepovinné; Vlastní identifikátor sportovní organizace

CSV soubor pro zápis sportovních zařízení

Prázdné CSV pro sportovní zařízení k vyplnění

Číselník typů objektu pro CSV

Číselník typů smluvního vztahu pro CSV

Číselník účelů dotace pro CSV

název položky komentář

NAZEV_OBJEKTU

povinné; název sportovního zařízení

TYP_OBJEKTU

povinné; druh sportovního zařízení vybraný z číselníku typů objektu, který je ke stažení na této stránce; pokud se jedná o víceúčelové sportovní zařízení, vložíte do CSV více řádků, které se budou lišit pouze druhem sportovního zařízení

NAZEV_ULICE

povinné; název ulice, která je součástí obce, ve které se nachází leží sportovní zařízení

CISLO_POPISNE

povinné; číslo popisné sportovního zařízení, případně budovy sídla sportovní organizace, nedisponuje-li sportovní zařízení samostatným číslem popisným

CISLO_ORIENTACNI

povinné; číslo orientační

PSC

povinné; PSČ

NAZEV_OBCE

povinné; název obce, ve které sportovní zařízení leží

NAZEV_CASTI_OBCE

povinné; název části obce, ve které sportovní zařízení leží

PARCELNI_CISLO

nepovinné; číslo největší parcely, na které sportovní zařízení leží; zapisujete zejména v případě, kdy sportovní zařízení nemá adresu

KATASTRALNI_UZEMI

nepovinné; katastrální území, na kterém sportovní zařízení leží; zapisujete zejména v případě, kdy sportovní zařízení nemá adresu

SMLUVNI_VZTAH

nepovinné; typ smluvního vztahu, ve kterém je zapisující organizace vůči sportovnímu zařízení; vyberete z číselníku

DOTACE_NAZEV_PROJEKTU 

nepovinné; název projektu programu, v rámci kterého zapisující organizace získala v minulosti na sportovní zařízení dotaci ze státního rozpočtu; pokud organizace získala na sportovní zařízení dotaci v rámci více programů, zapíše každou dotaci jako samostatný řádek CSV

DOTACE_UCEL

nepovinné; účel dotace, na který zapisující organizace získala na sportovní zařízení dotaci ze státního rozpočtu; vyberete z číselníku

DOTACE_CASTKA

nepovinné; výše dotace, kterou zapisující organizace získala na sportovní zařízení ze státního rozpočtu

DOTACE_ROK

nepovinné; rok, ve kterém zapisující organizace obdržela finanční dotaci ve vztahu k zapisovanému sportovnímu zařízení

EXT_ID

nepovinné; externí identifikátor, který mohou použít zapisující organizace především pro účely zachování integrity datové výměny s informačním systémem, který zapisující organizace používá pro evidenci sportovních zařízení

GPS_LATITUDE

nepovinné; GPS souřadnice zeměpisné šířky sportovního zařízení; formát GPS souřadnic: Stupně° (např. 50,25345° - ve formátu DD.ddddd)

GPS_LONGITUDE

nepovinné; GPS souřadnice zeměpisné délky sportovního zařízení; formát GPS souřadnic: Stupně° (např. 50,25345° - ve formátu DD.ddddd)