Příprava souboru se sportovci a trenéry

Hromadný zápis sportovců a trenérů:

Krok 1

Uživatel si stáhne prázdný soubor formátu MS Excel a uloží do počítače. V souboru vyplní náležitosti o sportovcích a trenérech a změny uloží. Takto uložený soubor zůstává ve vašem počítači a je možné ho použít pro budoucí editaci.

Krok 2

Vyplněný soubor se sportovci a trenéry uloží jako formát CSV (textový soubor s oddělovači), a tento použije k zápisu do Rejstříku.

Prázdné XLS pro sportovce a trenéry k vyplnění

Číselník druhů sportů

Číselník zemí

Krok 1

Uživatel vytvoří soubor ve formátu CSV; hodnoty v souboru CSV jsou oddělovány středníkem. Pro úspěšný zápis je nezbytné zachovat strukturu CSV souboru.

Prázdné CSV pro sportovce a trenéry k vyplnění

Číselník druhů sportů

Číselník zemí

Struktura souboru pro zápis sportovců a trenérů

název položky komentář

JMENO

Povinné; Jméno; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

DALSI_JMENA

Nepovinné; Další jména

PRIJMENI

Povinné; Příjmení; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

RODNE_CISLO

Povinné pro občany ČR; Formát: 9-10 čísel bez mezer a bez lomítka. Nepovinné pouze pro cizí státní příslušníky.

OBCANSTVI

Povinné; Číselná hodnota z číselníku zemí; Pokud je položka nevyplněna doplní se automaticky Česká republika

DATUM_NAROZENI

Povinné v případě cizinců bez RČ; Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018)

SPORTOVEC

Povinné; Je fyzická osoba sportovec? 1 = ANO, 0 = NE

TRENER

Povinné; Je fyzická osoba trenér? 1 = ANO, 0 = NE

SPORTOVCEM_OD

Povinné; Od kterého roku je fyzická osoba evidována jako sportovec? Formát RRRR (např. 1980), pokud je položka nevyplněna, doplní se aktuální rok

SPORTOVCEM_DO

Nepovinné; Pokud členství trvá, toto pole nevyplňujte; Do kterého roku je fyzická osoba evidována jako sportovec? Formát RRRR (např. 2019)

TRENEREM_OD

Povinné; Od kterého roku je fyzická osoba evidována jako trenér? Formát RRRR (např. 1980), pokud je položka nevyplněna, doplní se aktuální rok

TRENEREM_DO

Nepovinné; Pokud členství trvá, toto pole nevyplňujte; Do kterého roku je fyzická osoba evidována jako trenér? Formát RRRR (např. 2019)

NAZEV_OBCE

Povinné v případě cizinců; Název obce

NAZEV_CASTI_OBCE   

Povinné v případě cizinců; Název části obce

NAZEV_ULICE

Povinné v případě cizinců; Název ulice

CISLO_POPISNE

Povinné v případě cizinců; Číslo popisné

CISLO_ORIENTACNI

Povinné v případě cizinců; Číslo orientační

PSC

Povinné v případě cizinců; PSČ

DRUH_SPORTU

Nepovinné; Číselná hodnota z číselníku druhu sportu; Pro zachování přehlednosti a srovnatelnosti zapsaných dat doporučujeme tento údaj nadále vyplňovat.

EXT_ID

Nepovinné; Vlastní identifikátor sportovní organizace