Struktura CSV souborů

Hromadné údaje o sdružených sportovních organizacích (tj. klubech, tělovýchovných jednotách atd.) a o jejich sportovcích a trenérech jsou zapisovány ve formátu CSV prostřednictvím internetové aplikace Rejstříku, do které má sportovní organizace přiděleny přístupové údaje na základě zaslání Žádosti.

V Rejstříku jsou hodnoty v souboru CSV oddělovány středníkem, protože čárka může být vlastní součástí některých předávaných údajů.

CSV soubor pro zápis sportovních organizací

Prázdné CSV pro sportovní organizace k vyplnění

název položky komentář

NAZEV

název sportovní organizace, která má být zapsána do Rejstříku, shodný s názvem evidovaným v systému ARES

ICO

identifikační číslo sportovní organizace evidované v systému ARES

CLENSTVI_V_JINE_ORGANIZACI   

informace o členství sportovní organizace v jiné sportovní organizaci – IČ všech sportovních organizací, v nichž je sportovní organizace členem, oddělená čárkou

UKONCENI_CINNOSTI

datum ukončení činnosti v oblasti sportu, o tuto funkcionalitu bude rozšířena další verze internetové aplikace

CINNOST_VE_SPORTU

předmět činnosti v oblasti sportu výběrem z možností:

ID: 1 - organizace sportovní činnosti

poznámka: do položky činnost ve sportu zapiště příslušné ID

HLAVNI_CINNOST

předmět hlavní činnosti výběrem z možností:

ID: 1 - organizace sportovní činnosti
ID: 2 - jiná hlavní činnost

poznámka: do položky předmět hlavní činnosti zapiště příslušné ID

PSC

PSČ, bude porovnáno s ARES

CISLO_ORIENTACNI

číslo orientační, bude porovnáno s ARES

CISLO_POPISNE

číslo popisné budovy sídla sportovní organizace, bude porovnáno s ARES

NAZEV_OBCE

název obce, ve které sportovní organizace sídlí, bude porovnán s ARES

NAZEV_CASTI_OBCE

název části obce, bude porovnán s ARES

NAZEV_ULICE

název ulice, která je součástí obce, ve které sídlí sportovní organizace, bude porovnán s ARES


CSV soubor pro zápis sportovců a trenérů

Prázdné CSV pro sportovce a trenéry k vyplnění

Číselník druhů sportů pro CSV

Číselník zemí pro CSV

název položky komentář

JMENO

Povinné; Jméno; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

DALSI_JMENA

Nepovinné; Další jména; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

PRIJMENI

Povinné; Příjmení; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

DATUM_NAROZENI

Povinné; Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018); Bude porovnáno s Registrem obyvatel

NAZEV_OBCE

Povinné; Název obce; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

NAZEV_CASTI_OBCE   

Povinné; Název části obce; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

NAZEV_ULICE

Povinné; Název ulice; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

CISLO_POPISNE

Povinné; Číslo popisné; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

CISLO_ORIENTACNI

Povinné; Číslo orientační; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

PSC

Povinné; PSČ; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

STRECHA

Nepovinné; IČ střešní organizace, kde je fyzická osoba členem

SVAZ

Nepovinné; IČ sportovního svazu, kde je fyzická osoba členem

KLUB

Povinné; IČ sportovní klubu či tělovýchovné jednoty, kde je fyzická osoba členem

ODDIL

Nepovinné; IČ sportovního oddílu či pobočného spolku, kde je fyzická sobo členem

DRUH_SPORTU

Povinné; Číselná hodnota z číselníku druhu sportu

SPORTOVEC

Povinné; Je fyzická osoba sportovec? 1 = ANO, 0 = NE

TRENER

Povinné; Je fyzická osoba trenér? 1 = ANO, 0 = NE

CLENSTVI_OD

Povinné; Od kterého roku je fyzická osoba evidována? Formát RRRR (1980), pokud je položka nevyplněna, doplní se aktuální rok

CLENSTVI_DO

Nepovinné; Pokud členství trvá, toto pole nevyplňujte; Do kterého roku je fyzická osoba evidována? Formát RRRR (1980)

OBCANSTVI

Povinné; Číselná hodnota z číselníku zemí; Pokud je položka nevyplněna doplní se automaticky Česká republika

EXT_ID

Nepovinné; Vlastní identifikátor sportovní organizace

CSV soubor pro zápis sportovních zařízení

Prázdné CSV pro sportovní zařízení k vyplnění

Číselník typů objektu pro CSV

Číselník typů smluvního vztahu pro CSV

Číselník účelů dotace pro CSV

název položky komentář

NAZEV_OBJEKTU

povinné; název sportovního zařízení

TYP_OBJEKTU

povinné; druh sportovního zařízení vybraný z číselníku typů objektu, který je ke stažení na této stránce; pokud se jedná o víceúčelové sportovní zařízení, vložíte do CSV více řádků, které se budou lišit pouze druhem sportovního zařízení

NAZEV_ULICE

povinné; název ulice, která je součástí obce, ve které se nachází leží sportovní zařízení

CISLO_POPISNE

povinné; číslo popisné sportovního zařízení, případně budovy sídla sportovní organizace, nedisponuje-li sportovní zařízení samostatným číslem popisným

CISLO_ORIENTACNI

povinné; číslo orientační

PSC

povinné; PSČ

NAZEV_OBCE

povinné; název obce, ve které sportovní zařízení leží

NAZEV_CASTI_OBCE

povinné; název části obce, ve které sportovní zařízení leží

PARCELNI_CISLO

nepovinné; číslo největší parcely, na které sportovní zařízení leží; zapisujete zejména v případě, kdy sportovní zařízení nemá adresu

KATASTRALNI_UZEMI

nepovinné; katastrální území, na kterém sportovní zařízení leží; zapisujete zejména v případě, kdy sportovní zařízení nemá adresu

SMLUVNI_VZTAH

nepovinné; typ smluvního vztahu, ve kterém je zapisující organizace vůči sportovnímu zařízení; vyberete z číselníku

DOTACE_NAZEV_PROJEKTU 

nepovinné; název projektu programu, v rámci kterého zapisující organizace získala v minulosti na sportovní zařízení dotaci ze státního rozpočtu; pokud organizace získala na sportovní zařízení dotaci v rámci více programů, zapíše každou dotaci jako samostatný řádek CSV

DOTACE_UCEL

nepovinné; účel dotace, na který zapisující organizace získala na sportovní zařízení dotaci ze státního rozpočtu; vyberete z číselníku

DOTACE_CASTKA

nepovinné; výše dotace, kterou zapisující organizace získala na sportovní zařízení ze státního rozpočtu

DOTACE_ROK

nepovinné; rok, ve kterém zapisující organizace obdržela finanční dotaci ve vztahu k zapisovanému sportovnímu zařízení

EXT_ID

nepovinné; externí identifikátor, který mohou použít zapisující organizace především pro účely zachování integrity datové výměny s informačním systémem, který zapisující organizace používá pro evidenci sportovních zařízení

GPS_LATITUDE

nepovinné; GPS souřadnice zeměpisné šířky sportovního zařízení; formát GPS souřadnic: Stupně° (např. 50,25345° - ve formátu DD.ddddd)

GPS_LONGITUDE

nepovinné; GPS souřadnice zeměpisné délky sportovního zařízení; formát GPS souřadnic: Stupně° (např. 50,25345° - ve formátu DD.ddddd)