Struktura CSV souborů

Hromadné údaje o sportovcích a trenérech jsou zapisovány ve formátu CSV prostřednictvím internetové aplikace Rejstříku, do které má sportovní organizace přiděleny přístupové údaje na základě zaslání Žádosti.

V Rejstříku jsou hodnoty v souboru CSV oddělovány středníkem, protože čárka může být vlastní součástí některých předávaných údajů.

Je velmi důležité, aby byla pro zápis údajů do Rejstříku přesně zachována struktura CSV podle níže uvedeného popisu a to včetně počtu a názvů jednotlivých sloupců (názvy jsou psány vždy bez mezer).

CSV soubor pro zápis sportovců a trenérů

Prázdné CSV pro sportovce a trenéry k vyplnění

Číselník druhů sportů pro CSV

Číselník zemí pro CSV

název položky komentář

JMENO

Povinné; Jméno; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

DALSI_JMENA

Nepovinné; Další jména

PRIJMENI

Povinné; Příjmení; Bude porovnáno s Registrem obyvatel

RODNE_CISLO

Povinné pro občany ČR; Formát: 9-10 čísel bez mezer a bez lomítka. Nepovinné pouze pro cizí státní příslušníky.

OBCANSTVI

Povinné; Číselná hodnota z číselníku zemí; Pokud je položka nevyplněna doplní se automaticky Česká republika

DATUM_NAROZENI

Povinné v případě cizinců bez RČ; Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018)

SPORTOVEC

Povinné; Je fyzická osoba sportovec? 1 = ANO, 0 = NE

TRENER

Povinné; Je fyzická osoba trenér? 1 = ANO, 0 = NE

SPORTOVCEM_OD

Povinné; Od kterého roku je fyzická osoba evidována jako sportovec? Formát RRRR (např. 1980), pokud je položka nevyplněna, doplní se aktuální rok

SPORTOVCEM_DO

Nepovinné; Pokud členství trvá, toto pole nevyplňujte; Do kterého roku je fyzická osoba evidována jako sportovec? Formát RRRR (např. 2019)

TRENEREM_OD

Povinné; Od kterého roku je fyzická osoba evidována jako trenér? Formát RRRR (např. 1980), pokud je položka nevyplněna, doplní se aktuální rok

TRENEREM_DO

Nepovinné; Pokud členství trvá, toto pole nevyplňujte; Do kterého roku je fyzická osoba evidována jako trenér? Formát RRRR (např. 2019)

NAZEV_OBCE

Povinné v případě cizinců; Název obce

NAZEV_CASTI_OBCE   

Povinné v případě cizinců; Název části obce

NAZEV_ULICE

Povinné v případě cizinců; Název ulice

CISLO_POPISNE

Povinné v případě cizinců; Číslo popisné

CISLO_ORIENTACNI

Povinné v případě cizinců; Číslo orientační

PSC

Povinné v případě cizinců; PSČ

DRUH_SPORTU

Nepovinné; Číselná hodnota z číselníku druhu sportu; Pro zachování přehlednosti a srovnatelnosti zapsaných dat doporučujeme tento údaj nadále vyplňovat.

EXT_ID

Nepovinné; Vlastní identifikátor sportovní organizace